Nofas ble etablert våren 2005 av forsknings- og innovasjonsidealister med solid gründerkompetanse og lang erfaring innen forskning, innovasjon og forskningsstrategiske prosesser. Nofas er i sterk vekst og øker kontinuerlig både kapasitet og tjenesteomfang.

Nofas – et tverrfaglig miljø

Nofas kompetansehus består av høyt kvalifiserte medarbeidere (PhD, M.Sc, MBE, Can.Jur), som har en sterk kombinasjon av realfaglig kompetanse, forretningsteft og kommunikasjonsferdigheter. Vår drivkraft er å fremme forskning, utvikling og innovasjon i Norge, og våre medarbeidere er genuint opptatte av å sikre suksess for våre kunders FoU- satsing.

Nofas jobber i dag med prosjekter innen en rekke teknologiområder, som f.eks IKT, olje og gass, energi, maskin, offshore, clean tech, nye materialer, marin og biokjemi.

Nofas sitt faglige nivå og brede erfaringsgrunnlag, gjør at vi trygt loser våre kunder gjennom krevende finansieringsprosesser, og bistår med utforming av virkningsfulle forskningsstrategier for teknologi- og innovasjonsintensive virksomheter.

Vi i Nofas holder oss oppdatert på forskningsfronten i næringsliv og instituttsektor, samt på aktuelle finansieringsordninger rettet mot innovasjons- og forskningsprosjekter.

Nofas målsetting

Det er få kommersialiseringer som går galt fordi ideen ikke var god nok. Nofas har kun ett mål: – Making Research and Innovation Happen
Vi skal alltid jobbe for å skape morgendagens næringsliv i dag.

Samfunnet rundt oss krever stadig nye løsninger for hvordan vi på en bærekraftig måte skal leve, bo, arbeide og ta vare på hverandre. For å skape en bedre fremtid må det nye tanker og løsninger til. De gode ideene og viljen til å utvikle dem finnes hos mange bedrifter i dag. Men det er ofte krevende å utvikle dem.

Nofas-team

Å få ny innovasjon til å lykkes er grunnen til at Nofas finnes. Siden 2005 har Nofas arbeidet for å skape morgendagens næringsliv. Nofas er en foretrukken partner for mange bedrifter innen innovasjonsrådgivning og har i dag 40 ansatte med høy kompetanse innen FoU-arbeid. Våre innovasjonsrådgivere har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og åtte av dem har doktorgrad. På ti år har Nofas etablert et av Nordens fremste miljøer innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av forsknings- og utviklingsprosjekter.

Vår lidenskap ligger i å hjelpe våre kunder til å lykkes med selve innovasjonen og finansieringen av prosjektet. Nofas har en unik faglig verktøykasse kombinert med kompetanse og solid nettverk.

Våre Nofas-team er erfarne spesialister som forstår rammebetingelsene våre kunder operer i og vet hva som kreves i innovasjonsprosesser, kommersialiseringen og ikke minst hvordan man lykkes med finansieringen av utviklingen.